Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olan Merkezimiz; Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü "Biyomühendislik" Anabilim Dalının ve diğer fakülte, yüksek-okul ve bölümlerin ilgili anabilim dalları işbirliği ile bir disiplinlerarası dal olan biyomühendisliğin gelişmiş ülkelerde izlenen biçimiyle Türkiye’de de etkili bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için üniversiteler de dahil olmak üzere özel ve tüzel kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Duyurular

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ve 11. Kalkınma Planı çerçevesinde sunulan rapora göre Üniversitemiz öncelikli sektörlerle eşleştirilmiştir. Bunlardan biri de Merkezimizin faaliyetlerini içeren Tıbbi Cihaz – Biyomalzeme alanıdır. Biyomühendislik UAM olarak Araştırma Programı Yürütücü Kuruluşa ait araştırma altyapısı olacak şekilde, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kazlıçeşme Deri Ürünleri Araştırma Geliştirme San. Tic. Ltd. Şti., TST Rakor Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti., Koç Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi UNAM’ın da aralarında bulunduğu bir konsorsiyum oluşturularak TÜBİTAK 1004 - YÜKSEK TEKNOLOJİ PLATFORMLARI 2021 yılı çağrısına ‘Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Nesil Biyomalzeme Teknolojileri Araştırma Platformu’ adı altında bir proje önerisi sunulmuştur.